پرداخت آنلاين
پرداخت آنلاين داراي 5,000 ريال كارمزد مي باشد.
شما از طريق پرداخت آنلاين مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را به حساب بانكي شارژايران مديريت بنگاه املاك واريز نماييد.
نام و نام خانوادگي*
شماره همراه
مبلغ به ريال*
توضيحات

مناطق تحت پوشش ما

1 . منطقه شش , منطقه ده و صدراجاي تبليغ شما

جاي تبليغ شما

جاي تبليغ شما