لیست املاک ویژه
کد ملک : 4362
اطراف شیراز -
زمين - فروشی
زیربنا : 200 متر مربع
متراژ زمین : 200 متر مربع
قیمت هر متر : 0 ریال
قیمت کل : 280,000,000 ریال
تاریخ ثبت : 1393/06/09
کد ملک : 3938
شهرک گلستان - رایحه
آپارتمان - فروشی
زیربنا : 92 متر مربع
متراژ زمین : 0 متر مربع
قیمت هر متر : 0 ریال
قیمت کل : 1,800,000,000 ریال
تاریخ ثبت : 1393/05/23
کد ملک : 3920
شهرک گلستان - بوستان
آپارتمان - فروشی
زیربنا : 92 متر مربع
متراژ زمین : 0 متر مربع
قیمت هر متر : 0 ریال
قیمت کل : 1,800,000,000 ریال
تاریخ ثبت : 1393/05/23
کد ملک : 146
شهرک آرین - خیابان 8 فرعی 7
آپارتمان - فروشی
زیربنا : 150 متر مربع
متراژ زمین : 0 متر مربع
قیمت هر متر : 28,000,000 ریال
قیمت کل : 4,200,000,000 ریال
تاریخ ثبت : 1392/02/05مناطق تحت پوشش ما

1 . منطقه شش و صدراجاي تبليغ شما

جاي تبليغ شما

جاي تبليغ شما